ساعات کاری شرکت:شنبه تا چهارشنبه ۸ صبح الی ۱۷:۳۰

ایران-تهران، اوين، خيابان دشت بهشت،

كوچه سحر، پلاك ٢٣

محصولات

سهره‌ی راهبند هوشمند
11

سهره‌ی راهبند هوشمند

کنترل همزمان ورود چندین وسیله نقلیه از یک ورودی/خروجی تعریف شده در سازمان (یا پروژه) توسط کاربران انسانی مشکلات زیادی مواجه است. سهره می‌تواند تعداد زیادی وسیله نقلیه در یک ورودی/خروجی به صورت همزمان و سریع شناسایی و اطلاعات آن‌ها را ثبت نماید. اگر وسیله نقلیه‌ای اجازه ورود به محوطه مورد نظر را نداشته باشد، سهره آن‌را شناسایی کرده و هشدار یا عکس‌العمل مناسب را نشان دهد.

اگر ارقام پلاکی در سامانه اجازه ورود به یک منطقه نداشته باشند یا صرفا اجازه به خودرو با پلاک‌های مشخص صادر شده باشد، سهره بنابر اطلاعات ذخیره شده عمل مطلوب را انجام می‌دهد. همچنین اگر برای ورود خودروها با پلاک مشخص (مانند پلاکهای دولتی، عمومی یا ....) محدودیتی یا اجازه‌ای درنظر گرفته شود، سهره می‌تواند بصورت هوشمند آنها را شناسایی کرده و هشدار دهد.

ممکن است تعداد ورود یا خروج خودرو به محوطه‌ای مشخص اهمیت یا محدودیت داشته باشد، سهره می‌تواند ورود (یا خروج) خودرو به محل مورد نظر را شمارش کرده و در صورت افزایش عبور و مرور خودرو از تعداد مشخص شده به کاربر مربوطه اطلاع رسانی نماید و یا در صورت نیاز از ورود خودرو جلوگیری نماید.