ساعات کاری شرکت:شنبه تا چهارشنبه ۸ صبح الی ۱۷:۳۰

ایران-تهران، اوين، خيابان دشت بهشت،

كوچه سحر، پلاك ٢٣

محصولات

سهره‌ی حضور و غیاب
11

سهره‌ی حضور و غیاب

"سهره" قادر است تا با ضبط و تحلیل تصویر چهره هر فرد (پرسنل و مراجعین)، مشخصه‌های صورت او را به حافظه خود بسپارد و بدین شیوه یک پروفایل کاملا اختصاصی برای آن شخص ایجاد کند. بدین صورت، "سهره" قادر است تا ورود و خروج افراد را مورد نظارت دقیق قرار داده و در صورت نیاز کلیه ترددها و مراجعات به هر قسمت از محیط سازمان را با زمان و تاریخ مشخص نماید. بدین ترتیب می‌توان از "سهره" انتظار داشت تا با اتصال به دوربین‌های موجود در همه ورودی‌ها و خروجی‌های هر مجموعه‌ای نظارت جامع بر رفت و آمد داشته باشد و حتی مدت زمان حضور افراد را به منظور محاسبه مدت زمان کار مفید انجام شده آنها در اختیار مدیران و کارفرمایان قرار دهد.